DescubreValencia - Oceanografic

DescubreValencia - Galeria d´imtages

Totes les imatges que apreixen en aquesta secció junt a les principals de cada página han sigut realitzades pero l´artiste valencià Luis Tamarit ( conegut artísticament com Wisonet), les quals fan que la página haja quedat tan espectacular com impresionant és la nostra ciutat. ¡ Moltes gràcies per la tua col.laboració!
Totes les imatges están protegides per els drets d´autor, si algú està interesat en elles, fiquen- se en contacte:
Flickr Wiso Net
Tf: 674 882 399
wisonet2001@gmail.com