Valencia Turismo

DescubreValencia - Termes i Condicions d'Ús

Es considerarà exercida la compra d’un producte / servei quan s’aboni l’import del mateix, no es considerarà la reserva del mateix sense el pagament corresponent, per un dels mitjans disponibles a aquest efecte. Un cop efectuat el pagament s’enviarà un correu electrònic de confirmació amb el justificant de recepció del mateix / bo a canviar, el qual haurà de ser imprès pel client i lliurat el mateix dia de la visita al guia en el punt de trobada establert per ser canviat.

Només s’efectuaran devolucions en casos excepcionals i quan no s’hagi pogut realitzar el servei per causes alienes a l’empresa, en cas contrari si fossin per motius personals del client hi ha la possibilitat del canvi de data dins del nostre calendari establert per a cadascun dels serveis prestats. (Veure cada cas en particular).

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament els 365 dies de l’any, les 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web. Disculpeu les molèsties.